INBJUDAN TILL  AKTIVITETER
Inbjudan till studiebesök, seminarium etc. skickas ut via e-post till medlemmar.


Nedan finns foton bl.a. från våra studiebesök, föredrag och utdelning av stipendier.


Örebro Byggarlag besökte Södra Lagdugårdsängen för en rundvandring i Kvarteret Piloten. Anna Cedermark på Eyra Gruppen/In Frigore och Magnus Carlsson på Husherren berättade och visade oss runt i kvarteret. Vi fick även gå in i några olika lägenheter.   

Kvarteret Piloten.
Framtill ligger Husherrens fastigheter och till höger om de ligger In Frigores fastigheter. Garaget som försörjer kvarteret syns också i bild med sina blågröna lameller. 

 

De övre bilderna visar In Frigores fastigheter ritade av Clarus Arkitekter.
De nedre bilderna visar Husherrens fastigheter ritade av arkitekt Jonas Kjellander.

 Hösten 2022 började Örebro Byggarlag att besöka Immanuelskyrkan på Södra Lagdugårdsängen. Byggnaden består av tre delar; kyrkan, 69 lägenheter och ett garage. PEAB är totalentreprenör i projektet.  

Stora scenen i kyrkan. Dopgraven syns länst ner till höger.  

 

Kyrktorget. Dubbla pelare för att separera stommarna så att kyrkdelens ljudvibrationer inte ska föras över till lägenhetsdelarna. 

 

Kyrksalen. Ca 300 personer ska rymmas på nedre plan och ca 150 personer på läkaren.


 

I samband med årsmötet och firandet av föreningens  30-årsjubileum gav Anders Ejdeholt och Lars Edenskär sin  återblick av året 1989.

Oskar Widlund och Peder Hallqvist delar ut stipendier till elever på Bygg-och anläggningsprogrammet på Tullängsskolan.

Studiebesök  på Citypassagen

Foto: Christian Lundin

Studiebesök på Epiroc´s nya  kontor

Foto: Emil Ring

I samband med studiebesöket på projektet  Mekanikern även kallat Kungsplan kombinerades studiebesök med en after work.
Foto: Emil Ring

Föredrag och diskussionskväll kring Örebros utveckling och det nyligen antagna strategidokumentet Arkitektur och byggande i Örebro kommun.
Foto: Oskar Widlund
 

Peder Hallkvist, stadsarkitekt  Örebro Kommun presenterade strategi-dokumentet.
Foto: Oskar Widlund

Stipendieutdelningen, Tullängsskolan 2018!

 

Änglandaskolan maj 2018
 

Änglandaskolan  2017
 

Rivning av silosen på Aspholmen
Foto: Emil Ring 

 

Vårdboendet Trädgårdarna

Foto: Emil Ring
 

Vårdboendet Trädgårdarna
Foto: Emil Ring